SWVVO-RUW

Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West

Routekaart naar inclusiever onderwijs 2035

Alle betrokken partijen uit het veld hebben over deze routekaart een schriftelijke reactie gegeven aan het ministerie. De reacties op de voorgestelde route lopen sterk uiteen qua hoe uitgebreid ze zijn, maar ook in hoeverre de voorstellen de juiste richting hebben en het gewenste tempo.

Op 23 maart 2023 staat een Tweede Kamer debat gepland om de voortgang te bespreken naar aanleiding van de acties die zijn ingezet vanuit de evaluatie Passend Onderwijs (najaar 2020). De routekaart zal onderdeel uitmaken van dat.
Een mooi en veel gehoord geluid (vanuit vertegenwoordiging van Praktijkonderwijs en samenwerkings- verbanden) uit de impulsbijeenkomsten: “Passend onderwijs gebeurt al heel veel in de praktijk. Als we meer ruimte krijgen om dat te mogen blijven doen en de samenwerking tussen regulier en speciaal kunnen versterken, dan is inclusie een resultaat en geen doel op zich.”