SWVVO-RUW

Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West

Weinig beschikbare plekken in het VSO/GO voor zij-instromers

In het hele land is een stijging te zien van het aantal TLV’s dat wordt afgegeven. Ook in de regio van Utrecht is dat het geval. Wanneer een leerling is gestart op een reguliere VO-school maar in de loop van de tijd toch is aangewezen op de extra ondersteuning van het gespecialiseerde onderwijs (GO), kan de betreffende reguliere VO-school een TLV aanvragen bij het samenwerkingsverband. Deze TLV geeft de leerling de mogelijkheid om onderwijs te volgen op de school voor gespecialiseerd onderwijs. We spreken in dit geval dan van een zij-instromer voor het GO.

Binnen het GO (in onze regio) is een toename te zien bij de onder-instroom. Dit maakt het aantal beschikbare plaatsen voor zij-instromers al wat geringer. Daarnaast is er ook een stijging van het aantal leerlingen die vanuit het reguliere VO naar het GO gaan. Dit leidt tot een gebrek aan beschikbare plaatsten en tot wachtlijsten. Eigenlijk zit het GO in onze regio zo goed als vol en is het moeilijk om een beschikbare plek te vinden voor de de zij-instromers.
Dat maakt het aanvragen van een nieuwe TLV voor een leerling die nu op het reguliere VO zit eigenlijk overbodig, omdat er vervolgens nagenoeg geen school is die de leerling kan plaatsen.Hier speelt niet alleen mee dat er een (lichte) stijging is van het aantal leerlingen dat naar een GO gaat, maar ook dat deze scholen moeite hebben om de personele bezetting rond te krijgen. Dus dan is de ruimte er wel, maar is er niemand die voor de klas staat.
En dan is er ook nog het personele probleem bij de taxi-busjes die de leerlingen van hun woonplaats naar de GO-school verplaatsten. Ook hier is een tekort aan mensen, waardoor de busjes soms enorm moeten omrijden om leerlingen te halen en te brengen.
Al met al uitdagingen die niet gemakkelijk op te lossen zijn! En dit maakt dat wij als SWVVO RUW moeten gaan kijken hoe wij toch meer thuisnabije oplossingen kunnen gaan bieden, iets wat overigens overeenkomst met de doelstellingen in ons nieuwe ondersteuningsplan.
Vanaf januari gaan we aan de slag om te kijken wat we kunnen doen om leerlingen toch het onderwijs te kunnen bieden waar ze recht op hebben. Er zal niet direct een oplossing voor handen zijn, maar we moeten wel starten met zoeken!