SWVVO-RUW

Het Samenwerkingsverband

SWVVO RUW staat voor Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West. Wij zijn een regionaal samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Dat wil zeggen dat wij zorgen dat alle leerlingen in onze regio een passende plek in het voortgezet onderwijs krijgen.

Iedere leerling een passende onderwijsplek mét de ondersteuning die nodig is om optimaal tot ontplooiing te komen: dat is onze missie. Wij zorgen dat iedere leerling onderwijs krijgt. Daabij vinden we dat iedere leerling recht heeft op maatwerk en op extra ondersteuning in de best passende setting.

In onze regio hebben VO-scholen de basisondersteuning goed voor elkaar. Er zijn afspraken gemaakt die gelden in de hele regio. Scholen spelen daarin de hoofdrol. Zij ontvangen van het samenwerkingsverband financiële middelen voor verdere ontwikkeling van de basisondersteuning.

Soms vindt een school voor voortgezet onderwijs het moeilijk om een leerling passende ondersteuning te bieden. Basisondersteuning is niet genoeg, maar wat is er nog meer nodig? Dan kan de school terecht bij het loket van het samenwerkingsverband. Het RUW Loket geeft advies en kent arrangementen voor extra ondersteuning toe.

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zijn in regio Utrecht West verschillende arrangementen mogelijk. Zowel binnen de eigen VO-school als bovenschools. Aan alle bovenschoolse arrangementen gaat een groot overleg vooraf.

Docenten, ouders en leerlingen kunnen invloed uitoefenen op passend onderwijs en het beleid van het samenwerkingsverband. Daarvoor dient de ondersteuningsplanraad (OPR): de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband.