SWVVO-RUW

Publicaties

Belangrijke Links

Leerplicht
Regionaal Bureau Leerplicht Utrecht Noordwest voor leerlingzaken in de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden.
http://www.rblutrechtnoordwest.nl

Organisaties passend onderwijs
Alle organisaties die actief zijn op het gebied van passend onderwijs, compleet met hun ondersteuningsaanbod, overzichtelijk op een rij.
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/project-leren-verbeteren/organisaties-passend-onderwijs/

Onderwijsconsulenten
Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen waar ouders en scholen kosteloos een beroep op kunnen doen als zij een conflict hebben over schoolplaatsing, verwijdering of het ondersteuningsaanbod.
https://onderwijsconsulenten.nl

UW ouderplatform
Utrecht West Ouderplatform is een platform voor ouders van kinderen met een extra ondersteuningsvraag.
http://www.uwouderplatform.nl

Inspectie van het Onderwijs
De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de samenwerkingsverbanden.
Hiervoor hanteert de inspectie drie vormen van toezicht:
1. Toezicht vanuit risicobepaling: risico gestuurd toezicht
2. De staat van het onderwijs: steekproefonderzoek
3. Nalevingstoezicht

Voor meer informatie en het toezichtskader zie:
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/toezicht-op-samenwerkingsverbanden-passend-onderwijs/toezicht-samenwerkingsverbanden/passend-onderwijs-de-gevolgen-voor-het-toezicht

Het samenwerkingsverband SWV VO RUW is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe links of bronnen.

Met ingang van schooljaar 2019-2020 wordt op het Futura College (school voor praktijkonderwijs, Woerden) een gemengde onderbouwklas PrO-vmbo aangeboden. Deze klas wordt aangeboden in samenwerking met het Kalsbeek College. Deze leerroute heet kortweg PrO-T. Hiermee wordt aangegeven dat het een theoretische leerroute betreft die weliswaar gericht is op doorstroom naar het vmbo, maar ook kan toeleiden naar de entree-opleiding, wanneer doorstroom naar het vmbo (nog) niet haalbaar blijkt.