SWVVO-RUW

Voor V(S)O- scholen

De basisondersteuning in het voortgezet ondewijs is in onze regio goed geregeld. Hierover bestaan duidelijke afspraken, die gelden in het hele samenwerkingsverband. Er is algemene basisondersteuning (zoals mentoraat en antipestbeleid) en basisondersteuning voor specifieke groepen. Daarnaast is trajectbegeleiding mogelijk voor leerlingen die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben. Indien een leerling meer nodig heeft dan algemene basisondersteuning, worden ouders daar tijdig bij betrokken.

Soms lukt het niet om een leerling met de beschikbare middelen passend te ondersteunen. Dan kunt u aankloppen bij het RUW Loket aankloppen voor advies en/of extra ondersteuning. Dit geldt voor zowel VO-scholen als voor VSO-scholen met leerlingen uit regio Utrecht West. Voor een aanvraag bij het RUW Loket gebruikt u de digitale werkomgeving van Onderwijs Transparant.

Het RUW Loket adviseert scholen, kent tijdelijke arrangementen toe en coördineert de toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs. De professionals van het loket komen elke twee weken bij elkaar om aanvragen te bespreken en besluiten te nemen over toekenning.

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zijn in regio Utrecht West verschillende arrangementen mogelijk. Zowel binnen de eigen VO-school als bovenschools, bijvoorbeeld in de bovenschoolse onderwijs- en zorgvoorziening of in het VSO. Aan alle bovenschoolse arrangementen gaat een groot overleg vooraf.

Ook de meest robuuste basisondersteuning is niet altijd toereikend. En in onze regio is geen voortgezet speciaal onderwijs. De bovenschoolse onderwijs- en zorgvoorziening (BOZ) voorziet dan ook in een belangrijke behoefte. Hier kunnen jongeren uit het vmbo, havo en vwo tijdelijk terecht voor onderwijs en begeleiding.

In regio Utrecht West zijn geen scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Daarom is er een goede samenwerking met VSO-scholen in omliggende regio’s. In een samenwerkingsconvenant voor de hele provincie Utrecht zijn daarover afspraken gemaakt.

Samen met alle partners in onze regio willen we voorkomen dat leerlingen thuiszitten. Een goede registratie is de eerste stap. Daarom hebben we met alle betrokkenen een procedure ontwikkeld om thuiszitten te voorkomen.