SWVVO-RUW

Voor ouders

Deze jeugdhulp is er in de regio

Gebeurtenissen thuis of in de vrije tijd kunnen gevolgen hebben voor hoe het met uw kind gaat op school. Jeugdhulp kan een uitkomst bieden.

Het inschakelen van hulpverlening verloopt meestal via de gemeente of de huisarts. Ook in uw woonplaats is hiervoor een speciaal loket. In elke gemeente heet dat anders. Op de sociale kaart is te zien waar u in uw woonplaats terechtkunt.