SWVVO-RUW

Een passende plek voor iedere leerling

Het Samenwerkings­verband

SWVVO RUW is het kloppende hart van passend onderwijs in regio Utrecht West. Bij ons netwerk zijn alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio aangesloten. Samen organiseren wij passend onderwijs en zoeken we duurzame oplossingen voor leerlingen bij wie het leren niet vanzelf gaat. Onze basisondersteuning is goed geregeld. Voor aanvullende vragen is er het RUW Loket. Dat biedt toegang tot verschillende arrangementen.

Toon items...

Voor V(S)O-scholen

In regio Utrecht West is de basisondersteuning in het voortgezet onderwijs goed geregeld. Toch kan het zijn dat een leerling méér nodig heeft. Dan kan de leerling worden gemeld bij het RUW Loket. Daar zijn zowel arrangementen binnen als buiten de VO-school beschikbaar. Een tijdelijke plek in de bovenschoolse onderwijs- en zorgvoorziening bijvoorbeeld, of in het VSO.

Toon items...

Voor PO-scholen

Een vloeiende overstap vanuit groep 8 is van belang voor een goed vervolg van de schoolloopbaan. In de regio Utrecht-West werken primair en voortgezet onderwijs samen om de overstap goed te laten verlopen. Afspraken daarover zijn vastgelegd in de POVO-procedure 2020-2021. Samen zorgen we ook dat leerlingen die het nodig hebben, een steuntje in de rug krijgen. Bijvoorbeeld in het lwoo, praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.

Toon items...

Voor ouders

Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs. Daar is het een en ander voor nodig: een goed schooladvies, een leuke school én de juiste ondersteuning. Scholen in regio Utrecht West hebben de basisondersteuning goed voor elkaar. Maar het kan zijn dat uw kind (tijdelijk) extra ondersteuning nodig heeft. Dan kan de school aankloppen bij het samenwerkingsverband. Dat gebeurt altijd in overleg.

Toon items...

Zit uw kind op de middelbare school, dan wordt het tijd om na te denken over het vervolg. Een beroepsopleiding in het mbo of een studie aan een hogeschool of universiteit? Kan uw kind ook gaan werken? En waar kunt u terecht voor informatie en advies?