SWVVO-RUW

Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West

26 t/m 30 september 2022: Week tegen Pesten

Van 26 t/m 30 september 2022 organiseert Stichting School & Veiligheid weer de Week Tegen Pesten. Slogan is dit jaar ‘Grapje! Moet toch kunnen?!’ Grapjes zijn vaak leuk, maar kunnen ook kwetsend zijn. Hoe ga je daarmee om en zorg je samen voor een goede sfeer?

Het bereiken van een dergelijke goede sfeer – waarbij iedereen zich ook veilig voelt, zichzelf kan zijn en er als vanzelfsprekend bij hoort - vraagt continue aandacht van scholen en docenten. De Week Tegen Pesten biedt een kans om hier extra aandacht aan te besteden en alvast een positieve toon te zetten voor de rest van het schooljaar. De eerste weken na de zomervakantie vormen een belangrijke periode in het proces van groepsvorming en zijn doorslaggevend voor hoe leerlingen de rest van het jaar met elkaar omgaan.

Gratis (les)materiaal

Voor scholen en leraren is na de zomer inspiratie, informatie en gratis (les)materiaal beschikbaar om met leerlingen aan de slag te gaan. Het (les)materiaal is te vinden op de website van de Week Tegen Pesten. Ook kan uw school meedoen aan activiteiten die rond deze week worden georganiseerd en/of zelf activiteiten organiseren.

Laat zien dat u meedoet

Op de website van de Week tegen Pesten kunt u laten zien dat uw school meedoet en andere scholen inspireren door uw activiteiten te delen. U kunt hiervoor een formulier invullen; uw school wordt dan getoond op een Google-kaartje.

Organisator

De Week Tegen Pesten is een initiatief van Stichting School & Veiligheid. Vanaf 2014 werkt de VO-raad met de PO-Raad en deze stichting aan veilige scholen.

Week van Respect en Paarse Vrijdag

Naast de Week Tegen Pesten vinden jaarlijks ook de Week van Respect (dit jaar van 7 t/m 13 november) en Paarse Vrijdag (dit jaar op 9 december) plaats. Door deze data in de schoolkalender op te nemen ontstaat er een rode draad door het schooljaar heen waarbij op een eenvoudige manier stil kan worden gestaan bij het actief werken aan een veilige school.

Aanvullende informatie

  • Bron: VO-RAAD