SWVVO-RUW

Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West

Begrippenlijst

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Dubbel advies

Een schooladvies waarin de basisschool twee leerwegen combineert om aan te geven dat een leerling groeipotentie heeft. Bijvoorbeeld een advies vmbo tl/havo: de school ziet bij de leerling tl-niveau, maar verwacht dat de leerling kan doorgroeien naar havo.

Drempelonderzoek

Toetsen op het gebied van begrijpend lezen, spelling, technisch lezen en rekenen om de leerontwikkeling van een leerling in kaart te brengen. Zo wordt duidelijk of een leerling achterstanden heeft en zo ja, welke. Het drempelonderzoek hoort bij de procedure voor een aanwijzing lwoo.