SWVVO-RUW

Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West

Begrippenlijst

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
zorgcoördinatoren

De persoon die in de middelbare school de ondersteuning coördineert van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften of zorgvragen.