SWVVO-RUW

Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West

Begrippenlijst

Begrip Betekenis
Basisondersteuning

De ondersteuning die een middelbare school aan leerlingen kan bieden zonder dat hier extra ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een arrangement, voor nodig is.

Bindend schooladvies

Het advies waarin de basisschool zegt welk schooltype het best past bij een leerling. Iedereen houdt zich aan dit advies. Alleen als een leerling op de eindtoets hoger scoort dan het schooladvies, kan het advies in overleg met ouders naar boven worden bijgesteld.

Bovenschoolse onderwijs- en zorgvoorziening (BOZ)

Een plek waar leerlingen vanuit hun eigen middelbare school tijdelijk onderwijs volgen omdat zij extra ondersteuning nodig hebben die niet binnen het voortgezet onderwijs gegeven kan worden.