SWVVO-RUW

Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West

Begrippenlijst

Begrip Betekenis
OKR

Het rapport waarmee de basisschool een leerling overdraagt naar de middelbare school. Hierin staan naast toetsgegevens ook gegevens over de begeleiding en de ontwikkeling van de leerling.

Onderwijs Transparant

Een beveiligde online omgeving waarin scholen op een veilige manier leerlinggegevens kunnen overdragen. Onder meer gebruikt voor de overdracht van het onderwijskundig rapport van basisschool naar middelbare school.

Overstapadviesblad

Een formulier waarmee ouders toestemming geven om de gegevens van hun kind digitaal over te dragen. De basisschool maakt dit formulier met behulp van Onderwijs Transparant en ouders ondertekenen het. Voor elke leerling is er een apart formulier met een unieke code. Dit formulier gaat naar de toekomstige middelbare school van de leerling.