SWVVO-RUW

Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West

Begrippenlijst

Begrip Betekenis
Toelaatbaarheidsverklaring

Een verklaring die aangeeft of een leerling toegelaten kan worden tot een school voor speciaal onderwijs of praktijkonderwijs.

Trajectbegeleiding

Individuele begeleiding van een leerling binnen de basisondersteuning. Dit is het hoogste niveau van basisondersteuning binnen een school. Het volgende niveau is een arrangement voor extra ondersteuning.

Trajectvoorziening

Een apart lokaal waarin leerlingen trajectbegeleiding krijgen (niet op alle scholen).