SWVVO-RUW

Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West

Drempelonderzoek

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Drempelonderzoek

Toetsen op het gebied van begrijpend lezen, spelling, technisch lezen en rekenen om de leerontwikkeling van een leerling in kaart te brengen. Zo wordt duidelijk of een leerling achterstanden heeft en zo ja, welke. Het drempelonderzoek hoort bij de procedure voor een aanwijzing lwoo.