Nieuwsbrief SWVVO-RUW 🎄 Winter editie

Nieuwsbrief SWVVO-RUW 🎄 Winter editie

‍December 2022

De nieuwsbrief van SWVVO-RUW met de allerlaatste updates.

What's new bij RUW

Studiemiddag Onwillig Behoeftig

Het samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West heeft op 9 november 2022 een studiemiddag georganiseerd bij KAS Meeting in Woerden, waar diverse workshops werden gehouden over: internaliserend gedrag/autistisch spectrum stoornis, externaliserend gedrag, executieve functies, schoolverzuim en trauma en stress. De studiemiddag werd goed bezocht, waarvan we na afloop positieve reacties hebben mogen ontvangen. We zijn alweer aan het nadenken over een volgende studiedag, die verder gaat met het thema ‘onderwijsondersteuning in de klas’.


Brugfunctionaris

Sinds het vroege voorjaar van 2022 zijn er vanuit RUW twee zogenaamde brugfunctionarissen (Lotte Holwerda en Mohamed Rachdi) actief op onze scholen. Deze brugfunctionarissen,  die medegefinancierd worden vanuit de gemeente Woerden en Montfoort met NPO-gelden, gaan naar leerlingen thuis die wegblijven van school. De functionarissen kijken wat de reden van het thuisblijven is en overleggen vervolgens met ouders en school wat mogelijk helpend kan zijn om die leerling weer terug naar school te krijgen. Het doel is het voorkomen van langdurig thuiszitten door deze leerlingen. De eerste resultaten zijn erg positief; ouders en scholen zijn enthousiast en we gaan dan ook in het nieuwe jaar door met dit project!.


Personele ontwikkelingen bij SWVVO RUW

Heike Sieber en Marieke van Rhede gaan ons jammer genoeg verlaten. Heike heeft een nieuwe uitdaging bij de gemeente Arnhem, wat veel dichter bij haar huidige woonplaats is. En Marieke gaat bij haar andere werkgever volledig werken als leidinggevende bij de Rebound in Nieuwegein. De functie van Heike is opgesplitst in twee delen: beleidsadviseur (het onderdeel dat naar Nienke Spijkstra gaat) en bestuurssecretaris (waarvoor een nieuwe medewerker is aangetrokken). Vanaf januari zal Wietske Waardenburg deze taak van bestuurssecretaris op zich nemen. Daarnaast zal zij ook de contactpersoon voor de gemeenten worden (wat Heike in het verleden was). Wietske heeft in het verleden gewerkt als beleidsambtenaar bij de gemeente Gooise Meren en is ook werkzaam geweest bij BMC. 

Voor de vertrekkende Marieke wordt een nieuwe medewerker gezocht (zie de vacature op onze website), die ook taken van Nienke Spijkstra erbij gaat krijgen. Op deze manier hopen we een evenwichtiger verdeling van taken en werkzaamheden te krijgen. 

Als laatste gaat onze voorzitter van het toezichthoudend bestuur met welverdiend pensioen. Cor van Dalen zal worden opgevolgd door Wilma van Roomen van Yuverta Montfoort. 

Weinig beschikbare plekken in het VSO/GO voor zij-instromers

In het hele land is een stijging te zien van het aantal TLV’s dat wordt afgegeven. Ook in de regio van Utrecht is dat het geval. Wanneer een leerling is gestart op een reguliere VO-school maar in de loop van de tijd toch is aangewezen op de extra ondersteuning van het gespecialiseerde onderwijs (GO), kan de betreffende reguliere VO-school een TLV aanvragen bij het samenwerkingsverband. Deze TLV geeft de leerling de mogelijkheid om onderwijs te volgen op de school voor gespecialiseerd onderwijs. We spreken in dit geval dan van een zij-instromer voor het GO.

Lees meer

De begroting 2023

Op de vergadering van het toezichthoudend bestuur op dinsdag 6 december jl. is de begroting 2023 van SWVVO RUW goedgekeurd. Deze zal na akkoord van de OpR geplaatst worden op onze website. Dit keer was het opstellen van de begroting een flinke klus, waarbij we zeker niet geholpen werden door de incidentele gelduitkeringen vanuit OCW.

Lees meer

‍Nieuws in het land

Proces aanvraag Afwijking onderwijstijd verder vereenvoudigd en versneld

Besturen kunnen via het Internet Schooldossier een aanvraag indienen voor afwijking van onderwijstijd voor leerlingen die (tijdelijk) niet volledig naar school kunnen door lichamelijke of psychische oorzaak.

Lees meer

Lwoo/PrO: ontknoping in zicht?

Vanaf oktober 2012 zijn de deelnamepercentages van LwOO en PrO in de samenwerkingsverbanden bevroren. De integratie van beide onderwijsvormen in de systematiek van passend onderwijs zou wat later plaatsvinden dan in 2014. Het zou een relatief eenvoudige inpassing worden…

Lees meer

Routekaart naar inclusiever onderwijs 2035

Alle betrokken partijen uit het veld hebben over deze routekaart een schriftelijke reactie gegeven aan het ministerie. De reacties op de voorgestelde route lopen sterk uiteen qua hoe uitgebreid ze zijn, maar ook in hoeverre de voorstellen de juiste richting hebben en het gewenste tempo.

Lees meer

Landelijk nieuws

Alle medewerkers van SWVVO RUW, ook die ons net verlaten hebben voor een uitdaging elders, wensen u hele fijne feestdagen en een goed uiteinde dat hoop geeft op een goed begin!!


Ons postadres is:

Houttuinlaan 4

3447 GM Woerden

‍Copyright 2022 ©, Alle rechten zijn voorbehouden.