Nieuwsbrief SWVVO-RUW

Nieuwsbrief SWVVO-RUW

‍December 2021

De nieuwsbrief van SWVVO-RUW met de allerlaatste updates.

Kort Nieuws

Nieuwe website
In het afgelopen schooljaar is onze website flink onder handen genomen. Vele teksten zijn herzien, maar vooral ook de ‘look and feel’ van de website is vernieuwd. En het is een resultaat waar we trots op zijn. 
We nodigen alle lezers uit een kijkje te nemen op https://swvvo-ruw.nl/

Onze dank gaat naar Cordina (web ontwikkeling en design) en Perspect communicatie (tekstredactie). 


Nieuwsbrief DE RUW in nieuw jasje
De nieuwsbrief De RUW verschijnt sinds jaren via PDF en Mailchimp. Na vernieuwing van onze website was het een kleine stap om daarin ook nieuwsitems en blogs te integreren.  

Vanaf nu ontvangen abonnees per mail een gecomprimeerde nieuwsbrief. Door ‘lees meer- functies’ bent u als lezer in staat snel te schakelen naar onze website. De nieuwsbrief is tevens geschikt voor mobiel. Hier een eerste korte versie aan het eind van 2021.

 

Aanloop naar nieuw ondersteuningsplan

In januari tot maart 2022 zijn vier bijeenkomsten gepland waar we met verschillende groepen op een onderwerp willen inzoomen. De thema’s die we in deze groepen bespreken zijn:

  • Thuiszitters – wat werkt, en wat werkt nog niet goed genoeg? 
  • Dekkend aanbod – hoe kunnen we het dekkend aanbod versterken in de regio en wat vraagt dat in de samenwerking tussen VSO en VO?                  
  • Onderwijs ondersteuning – wat hebben onze inspanningen gebracht en waar is meer aandacht voor nodig? Hebben we voldoende passende arrangementen voor alle doelgroepen?
  • Indiceren – Hoe is het vormgegeven en volstaat de huidige inrichting?

De bijeenkomsten vinden afhankelijk van maatregelen digitaal of fysiek plaats. We hopen op een goede opkomst en veel input. De opbrengsten dienen als basis voor het nieuwe ondersteuningsplan. 

 

 

‍Beste wensen

Ons postadres is:

Houttuinlaan 4

3447 GM Woerden

‍Copyright 2021 ©, Alle rechten zijn voorbehouden.