Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

Nieuwsbrief SWVVO-RUW

Nieuwsbrief SWVVO-RUW

‍Oktober 2023

De nieuwsbrief van SWVVO-RUW met de allerlaatste updates.

Beste Bezoeker,

 

Graag houden we je op de hoogte van het de laatste ontwikkelingen en nieuws.

In deze nieuwsbrief onder andere een voorstelronde van nieuwe medewerkers, een studiedag aanwezigheidsbeleid en meer over de scan passend onderwijs.

 

 

Voorstelrondje nieuwe medewerkers bij RUW

Manon van Andel

Hallo! Ik ben Manon van Andel

Ik ben ‘Coördinator basisondersteuning’ bij RUW. Als docent, ambulant begeleider en onderwijskundige ben ik altijd werkzaam geweest binnen het VSO cluster 4 onderwijs. Bij RUW ga ik mij samen met mijn collega’s inzetten om Passend Onderwijs verder vorm te geven. Zo ben ik betrokken bij de basisondersteuning, casuïstiek, de aanvraag van arrangementen en het opzetten van speciale onderwijsvoorzieningen.

Michelle de Hoog

Hallo! Ik ben Michelle de Hoog

Sinds mei 2023 werk ik met veel plezier als ‘Coördinator extra ondersteuning’ bij het samenwerkingsverband. Ik ben voor de scholen een vraagbaak bij complexe casuïstiek (OSM3 + OSM4) en betrokken bij de Groot Overleggen (GO’s). Mijn achtergrond ligt met name binnen het praktijkonderwijs, waar ik jarenlang als zorgcoördinator heb gewerkt.

Inge Hemmes

Hallo! Ik ben Inge Hemmes

Sinds kort ben ik werkzaam bij het samenwerkingsverband als office manager. Mijn werkzaamheden bestaan uit secretariële ondersteuning en administratieve werkzaamheden. Ik ondersteun mijn collega’s waar nodig is. Ik heb een maatschappelijke achtergrond en ben hiervoor werkzaam geweest in de corporatie- en uitzendbranche.

Nienke Spijkstra

Hallo! Ik ben Nienke Spijkstra

Vanaf dit schooljaar stap ik in een nieuwe rol als ‘Coördinator Passend onderwijs’ en verschuiven mijn werkzaamheden meer naar beleidsmatige taken en zal ik mij richten op projecten om nieuwe ondersteuningsvormen op te zetten.
Als kinder- en jeugdpsycholoog ben ik ruim 11 jaar werkzaam geweest in het Primair Onderwijs en de laatste 12 jaar in het Voortgezet Onderwijs. Sinds december 2014 was ik als Coördinator RUW Loket eindverantwoordelijk voor het organiseren en toekennen van extra ondersteuning voor leerlingen.

Wietske Waardenburg

Hallo! Ik ben Wietske Waardenburg

Ik werk sinds januari 2023 als bestuurssecretaris bij RUW. Ik zorg ervoor dat de organisatie bestuurlijk en organisatorisch functioneert. Een greep uit mijn werkzaamheden: ik organiseer bestuursoverleggen, draag zorg voor bescherming van persoonsgegevens, overleg met gemeente over jeugdhulp en houd me bezig met de kwaliteitszorg binnen onze organisatie.
Mijn achtergrond ligt o.a. in het beleid sociaal domein van gemeenten


Nieuws

Studiedag ‘Van verzuim naar aanwezigheid’ 31 oktober 13:00-17:00 uur

Aanwezigheid en betrokkenheid op school zijn van grote invloed op welbevinden en schoolsucces. Een sterke en schoolbrede aanpak is wenselijk. Daarom organiseert RUW op dinsdag 31 oktober een studiemiddag over ‘aanwezigheidsbeleid’. Van harte aanbevolen voor zorgcoördinatoren, verzuimcoördinatoren en MT-leden die betrokken zijn bij verzuim.

 

Aanmelden kan via info@swvvo-ruw.nl

 


Scan Passend Onderwijs

RUW biedt alle scholen een ‘Scan Passend Onderwijs’ aan. De scan geeft inzicht in de staat van het passend onderwijs op school:

  • Wat gaat al goed?
  • Welke aandachtspunten zijn er?
  • Waar liggen ambities en risico’s?

De resultaten van de scan kunnen gebruikt worden voor het realiseren van het SchoolOndersteuningsPlan (SOP). In het voorjaar 2024 is de scan afgerond. Schoolleiders en betrokken zorgcoördinatoren zijn inmiddels al geïnformeerd.

 

Meer weten? 0348-745600 of info@swvvo-ruw.nl

 


Subsidie hoogbegaafdheid

RUW heeft in samenwerking met Veenlanden College, Kalsbeek College en Minkema College een subsidieaanvraag ingediend voor begaafde leerlingen. De subsidieregeling is gespitst op extra aandacht voor vroegtijdig signaleren, voor zeer hoogbegaafde leerlingen en voor (hoog)begaafde leerlingen die dreigen uit te vallen of al zijn uitgevallen en geldt voor de periode december 2023 tot en met december 2025.

Sinds de vorige toegekende subsidie in 2019 zijn er al diverse activiteiten uitgevoerd om het aanbod en de ondersteuningsmogelijkheden voor begaafde leerlingen te versterken. De nieuwe regeling is daarmee een mooie gelegenheid om de ontwikkelde activiteiten verder uit te bouwen en aan te vullen. In de eerste week van december krijgen we bericht over de toekenning van de subsidie.

 


Subsidie brugfunctionaris

Scholen kunnen opnieuw subsidie aanvragen voor een brugfunctionaris. Dat heeft onderwijsminister Paul geschreven in een brief aan de Tweede Kamer. RUW gaat in overleg met de scholen bekijken hoe we dit kunnen organiseren.

 

Lees meer

 


Situatie VSO

Momenteel wachten in de hele regio Utrecht circa 40 leerlingen (waarvan op dit moment ongeveer 6 leerlingen vanuit RUW) op een plek in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). In verband met personeelskrapte en ruimtegebrek, én een toename in het aantal leerlingen dat een verwijzing krijgt naar het VSO is er een wachtlijst ontstaan. De situatie is zorgelijk, RUW is intensief in gesprek met andere besturen om een oplossingen te zoeken.

Bron: Aimee de Jongh

 Zijn er vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op.

Ons postadres is:

Houttuinlaan 4

3447 GM Woerden

‍Copyright 2023 ©, Alle rechten zijn voorbehouden.