Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

Lente Nieuwsbrief SWVVO-RUW

Lente Nieuwsbrief SWVVO-RUW

‍Mei 2023

De nieuwsbrief van SWVVO-RUW met de allerlaatste updates.

Regionaal nieuws

Personeel RUW

Na de meivakantie krijgen we versterking van ons team. Michelle de Hoog gaat het werk van Nienke Spijkstra als ‘coördinator onderwijsondersteuning’ overnemen. In juni komt Manon van Andel, zij gaat samen met scholen kijken naar verbetering van de basisondersteuning op elke school. Nienke Spijkstra gaat onderzoek doen naar de oorzaken van bepaalde trends, bijvoorbeeld de groei en problematiek van thuiszitters of de groei van het aantal leerlingen dat geschikt is voor het VSO. We kijken uit naar de teamversterking door Michelle en Manon! In een volgende nieuwsbrief stellen Michelle en Manon zich voor.


Tekort aan plaatsen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs

Er is een landelijk tekort aan plekken binnen het VSO. Momenteel betekent het dat er ongeveer 8 leerlingen binnen de RUW-regio zijn, die wachten op een plek op een VSO-school. RUW is in intensief overleg met schoolbesturen van VO en VSO om tot een oplossing te komen; het doel is een passende onderwijsplek voor elke leerling.


Studiemiddag hoogbegaafdheid 9 februari

Het is alweer even geleden, maar op donderdag 9 februari was er een studiemiddag ‘hoogbegaafdheid’ op het Kalsbeek College. We hebben positieve reacties gekregen op de verschillende workshops. Daarnaast werd het uitwisselen van ervaringen als waardevol ervaren door de deelnemers. Naar aanleiding van deze studiemiddag is er een werkgroepje aan de slag met dit thema.


Landelijk nieuws

Landelijke subsidie hoogbegaafdheid

In 2023 komt er 23,5 miljoen euro beschikbaar voor een passend onderwijsaanbod voor hoogbegaafden. Verder wil minister Wiersma onderzoeken hoe er structureel geld beschikbaar kan komen voor deze groep leerlingen.

Lees meer


Op weg naar inclusief onderwijs

Om ervoor te zorgen dat steeds meer kinderen, met of zonder een beperking, dichtbij huis naar school kunnen, wil het kabinet inclusief onderwijs bevorderen. Minister Wiersma van OCW en staatssecretaris Van Ooijen van VWS hebben hierover een werkagenda naar de Tweede Kamer gestuurd. Op weg naar inclusief onderwijs - Steunpunt Passend Onderwijs (steunpuntpassendonderwijs-povo.nl)

Lees meer

 

Smartphones in de klas

De VO-raad pleit voor een doordachte inzet van smartphones en andere devices op school. Lees verder: Position paper over gebruik van mobieltjes in de klas - VO-raad

Lees meer

Ons postadres is:

Houttuinlaan 4

3447 GM Woerden

‍Copyright 2022 ©, Alle rechten zijn voorbehouden.