Wanneer wordt het samenwerkingsverband betrokken bij de ondersteuning?

Wanneer een school advies nodig heeft ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen kan zij hulp inroepen van het samenwerkingsverband. Dan zijn er twee overlegvormen mogelijk.

a) Het Groot Overleg (G.O.):
vindt plaats om te bepalen hoe de ondersteuning voor leerlingen aangevuld moet worden. Uitkomst van een Groot Overleg kan zijn:

  • extra ondersteuning op de huidige VO school
  • plaatsing op het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of een (tijdelijke) tussenvoorziening.

Wie zitten er bij een Groot Overleg?
Standaard zijn de professionals van het RUW Loket aanwezig. Deze zijn: de coördinator van het RUW Loket, een onafhankelijk voorzitter en een onafhankelijk adviseur passend onderwijs. Daarnaast geeft de zorgcoördinator aan welke andere partijen bij het overleg uitgenodigd moeten worden. Leerling en ouders worden altijd uitgenodigd voor het Groot Overleg.

b) Het Loket overleg:
kent tijdelijke arrangementen toe en coördineert de toelating tot het speciaal onderwijs.