Mijn kind heeft voortgezet speciaal onderwijs nodig. Hoe verloopt dat proces?

Vanuit het voortgezet onderwijs (VO):
Wanneer een reguliere VO school niet meer kan voorzien in de ondersteuningsbehoeften van een leerling, kan door de VO school een aanvraag voor een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) in gang gezet worden. De VO school geeft aan dat zij denken dat voortgezet speciaal onderwijs (VSO) de best passende plek is.

Over het algemeen vraagt een VO school dan een Groot Overleg aan waarin de ondersteuningsbehoeften worden vastgesteld en bepaald wordt of deze buiten het aanbod van regulier onderwijs vallen. In dat geval wordt voortgezet speciaal onderwijs (VSO) geadviseerd. Dan besluit het samenwerkingsverband dat er een TLV wordt afgegeven. Met deze TLV heeft de leerling recht op onderwijs in het VSO.

Vanuit het primair onderwijs (PO):
Professionals vanuit het basisonderwijs geven het advies ‘voortgezet speciaal onderwijs’ (VSO) af. Hiermee melden ouders hun kind aan bij één van de VSO scholen.

De VSO school vraagt de Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) vervolgens aan bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs van de regio waar de leerling woont.