Mijn kind is een leerbare thuiszitter, hoe kan het onderwijs krijgen?

Het onderwijs wordt in principe vanuit de school van inschrijving aangeboden. Er worden afspraken gemaakt rond het te maken werk en de toetsen. Op basis van het Thuiszittersprotocol wordt er een plan van aanpak gemaakt in overleg met Leerplicht en GGD. Daarbij wordt gekeken naar de belastbaarheid van de leerling. Wanneer dit plan onvoldoende tot terugkeer naar school leidt, wordt het samenwerkingsverband ingeschakeld.