Hoe is de medezeggenschap voor ouders georganiseerd in het samenwerkingsverband?

Ieder samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad, de medezeggenschapsraad voor het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband legt in een ondersteuningsplan vast welke afspraken de scholen met elkaar maken om te zorgen dat alle kinderen in de regio een passende onderwijsplek krijgen. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsbevoegdheid op het ondersteuningsplan.

Samenstelling ondersteuningsplanraad: ouders (leerlingen) en personeel van aangesloten scholen.

Voor meer informatie zie menu: OPR.