Introductie

De medezeggenschap binnen Samenwerkingsverband RUW heeft plaats in de Ondersteuningsplanraad, de OPR, die bestaat uit maximaal 16 leden. Iedere aangesloten school heeft zowel een docent/onderwijsondersteunend personeel afgevaardigd, als een leerling/ouder. De OPR richt zicht met name op het Ondersteuningsplan, de werkagenda en de uitvoering hiervan. Er zijn concrete afspraken gemaakt met zowel de directeur als het bestuur over de onderwerpen waarbij de OPR voortijdig en na afloop geïnformeerd gaat worden.

OPR- leden

Onderstaande personen hebben zitting in de Ondersteuningsplanraad van SWV VO RUW. De school van uw zoon/ dochter brengt u graag met hen in contact.

Futura College, Woerden
Alwin Smit, docent
Lenie Manusiwa, ouder

Wellantcollege, Montfoort
Marieke Kerdijk, docent
Ruud Smits, ouder

Kalsbeek College, Woerden
Margriet Velings- de Koning, ouder
Eveline Martens, docent

Wendy van Butselaar, ouder

Minkema College, Woerden
Saskia Ruijter, ouder
Marijke Haaksema, OOP
Ingrid de Wit, docent

Veenlanden College, Vinkeveen/ Mijdrecht
Ineke Kannekens-Donkers, OOP
Rianne Kok, OOP

Micha Wilhelmus, ouder, voorzitter OPR
vacature, leerling/ ouder

Het OPR-jaarverslag 2020 vindt u in de rubriek 'documenten'