Nieuw beleid Lwoo in regio Utrecht West

Vernieuwde procedure aanmelding leerwegondersteuning

Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West

Met ingang van schooljaar 2018 – 2019 gaat de procedure van aanmelding van leerlingen uit het PO voor leerwegondersteuning anders verlopen. Voordelen van de nieuwe procedure zijn:

Leerling niveau:

  • snel duidelijkheid over de toewijzing van de aanwijzing lwoo
  • minder toets-druk

Schoolniveau:

  • duidelijker en efficiënter proces (van vooraanmelding tot besluit toekenning aanwijzing lwoo)
  • werkdruk verlichting basisscholen

Procedure

Eind groep 7 (juni 2018) en begin groep 8 inventariseren de basisscholen welke leerlingen op basis van het LVS een leerachterstand hebben conform de criteria voor LWOO. Bij deze leerlingen wordt, na aanmelding door de basisschool via Onderwijs Transparant, een Drempelonderzoek afgenomen door het SWV-RUW. De uitslag van het Drempelonderzoek is bepalend voor de toekenning van de aanwijzing leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) of eventueel een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs.

N.b.1: Er zijn twee momenten voor de afname van het Drempelonderzoek:

  1. oktober/november voor leerlingen uit het SWV PO Passenderwijs
  2. april/mei voor leerlingen van buiten de regio en na toetsen op basis van overdracht dossier.

N.b. 2: Voor leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs (PRO) wijzigt de procedure niet.

Criteria leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) (2018-2019)

Een leerachterstand (LA) van 25% tot 50% op twee van de vier domeinen (technisch lezen (TL), begrijpend lezen (BL), inzichtelijk rekenen (IR) en spellen (SP), waarbij de combinatie van alleen spellen (SP) en technisch lezen (TL) niet voldoende is.

Procedure lwoo nieuw

De vernieuwde procedure is bij alle basisscholen in de regio onder de aandacht gebracht. Deze informatie wordt ook opgenomen in de nieuwe POVO procedure 2018 – 2019.