Naar het voortgezet onderwijs

Naar het voortgezet onderwijs

Uw kind volgt of gaat onderwijs volgen op een middelbare school in de regio Utrecht West. Sommige kinderen hebben naast het dagelijkse onderwijs de de begeleiding die de school biedt, net iets meer zorg nodig. In Utrecht West werken het Kalsbeek College te Woerden (locaties Schilderpark en Bredius), het Minkema College te Woerden (locatie Steinhagenseweg en Minkemalaan), het Futura College te Woerden , het Veenlanden College te Mijdrecht en Vinkeveen en het Wellantcollege te Montfoort samen om die extra zorg op alle scholen mogelijk te maken. Zij maken deel uit van het samenwerkingsverband RUW (Regio Utrecht West).

Na het voortgezet onderwijs: uitstroom en overdracht

De scholen van RUW garanderen voor iedere leerling een passende plek. Hierbij streven we ernaar om onderwijs zo dicht mogelijk bij huis aan te bieden. Dit lukt omdat wij als docent zien als de belangrijkste spil in het onderwijs. Daarom wordt geld vrij gemaakt om hen, nog meer dan we nu al doen, te steunen in het omgaan met extra ondersteuningsbehoeften. De docent krijgt hierdoor – samen met de leerling – vaak veel voor elkaar, ‘gewoon’ in de klas.

Uitstroom
De scholen van RUW zijn in staat om veel extra ondersteuning op hun scholen zelf aan te bieden, dit noemen we de basisondersteuning. Omdat deze basis sterk is, kunnen veel leerlingen op hun eigen plek blijven, dichtbij huis en bij hun vrienden en vriendinnen. Dat is, als het kan, de prettigste manier van onderwijs volgen. De komende jaren wordt de basisondersteuning daarom ook verder ontwikkeld: we investeren niet alleen in onze docenten maar zorgen er ook voor dat de ondersteuning flexibeler wordt en dat de jeugdhulpverlening dichter op de scholen wordt georganiseerd.

Overdracht
Mocht de ondersteuning op de scholen binnen het samenwerkingsverband ontoereikend zijn, dan kan een leerling worden geplaatst op een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Op een school waarvan we verwachten dat kan worden voldaan aan de specifieke ondersteuning die nodig is. Dit is dan een (mogelijk tijdelijke) passende plek. Omdat een snelle overgang in het belang van de leerling is, hebben we de samenwerking met VSO scholen in de omgeving versterkt.

Contactgegevens
ROC's
ROC 1
Prinses Irenelaan 18
3413JH Nieuwegein

http://www.roc.nl

030-6889500
info@roc.nl
Werkvoorziening
Werkvoorziening 1
Werkvoorzieningsstraat 12c
1234AB Westervoort
040-5442010
werk@voorziening.nl