Documenten
Brochures
Belangrijke links

Leerplicht
Regionaal Bureau Leerplicht Utrecht Noordwest voor leerlingzaken in de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden.
http://www.rblutrechtnoordwest.nl

Organisaties passend onderwijs
Alle organisaties die actief zijn op het gebied van passend onderwijs, compleet met hun ondersteuningsaanbod, overzichtelijk op een rij.
http://steunpuntpassendonderwijs-vo.nl/project-leren-verbeteren/organisaties-passend-onderwijs/

Onderwijsconsulenten
Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen waar ouders en scholen kosteloos een beroep op kunnen doen als zij een conflict hebben over schoolplaatsing, verwijdering of het ondersteuningsaanbod.
https://onderwijsconsulenten.nl

UW ouderplatform
Utrecht West Ouderplatform is een platform voor ouders van kinderen met een extra ondersteuningsvraag.
http://www.uwouderplatform.nl

Inspectie van het Onderwijs
De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de samenwerkingsverbanden.
Hiervoor hanteert de inspectie drie vormen van toezicht:

  1. Toezicht vanuit risicobepaling: risico gestuurd toezicht
  2. De staat van het onderwijs: steekproefonderzoek
  3. Nalevingstoezicht

Voor meer informatie en het toezichtskader zie:
http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/
publicaties/2013/toezicht-op-de-samenwerkingsverbanden-in-het-primair-en-voortgezet-onderwijs

Het samenwerkingsverband SWV VO RUW is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe links of bronnen.

Leerwegondersteuning in SWVVO RUW
Filmpjes

Passend onderwijs in 3 minuten 


Passend Onderwijs en Jeugdzorg