Bovenschoolse Onderwijs Zorgvoorziening van start

Op vrijdag 16 maart gaven wethouder Haring van gemeente Woerden en wethouder Schuurs van gemeente Ronde Venen het startsein voor de nieuwe Bovenschoolse Onderwijs Zorgvoorziening (BOZ) in Woerden.

De BOZ is een innovatief onderwijs-zorg concept van Jeugdhulporganisatie Timon en het samenwerkingsverband van voortgezet onderwijs in Utrecht West (SWV VO RUW) in samenwerking met de gemeenten in Utrecht West. 

Voorop staat het gezamenlijke doel: schooluitval voorkomen en problemen bij jongeren en hun gezin vroegtijdig aanpakken. Met dit initiatief zetten partijen ook in op het terug brengen van het aantal thuiszitters in regio Utrecht West. De BOZ richt zich op jongeren die tijdelijk niet meer op hun eigen school onderwijs volgen of dreigen uit te vallen omdat er sprake is van meervoudige problemen (gedragsproblematiek en psychosociale problematiek), in combinatie met complexe gezinsproblematiek.

IngeKooimanFotografie-16maart2018-40