Bericht open dagen voortgezet onderwijs 2020-2021

In dit bericht leest u hoe de open dagen in het VO voor leerlingen en ouders in het basisonderwijs worden vormgegeven. In verband met corona maatregelen zoeken de VO scholen in de regio naar een andere invulling.

Open dagen VO online