Aangepaste datum van de aanmeldtermijn PO – VO

Via de PO-Raad ontvingen wij onderstaand bericht

Het ministerie van OCW heeft vanwege de lockdown besloten om de scholen in het primair onderwijs twee weken langer de tijd te geven om het schooladvies voor groep 8 leerlingen vast te stellen. De adviezen moeten op 15 maart zijn ingevoerd in BRON.

Om de scholen hierin tegemoet te komen hebben alle VO-besturen van Regio Utrecht West besloten om ook de aanmeldperiode van 4 maart te verlengen tot 15 maart 2021.

Hierbij wel het vriendelijke verzoek om, wanneer dit lukt, zo snel mogelijk aan te melden. De VO-scholen komen hierdoor minder in tijdnood om van aanmelding tot plaatsing te kunnen overgaan.